เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097980
หมายเลขทรัพยากรi00222257
บาร์โค้ดGRA00000035
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า20 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม10