เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051987
หมายเลขทรัพยากรi00259302
บาร์โค้ดEDU000006417
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า8 Dec 2020
จำนวนครั้งที่ยืม4