เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113069
หมายเลขทรัพยากรi00259065
บาร์โค้ดEDU000006404
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า2 Nov 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0