เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113529
หมายเลขทรัพยากรi00259060
บาร์โค้ดEDU000006400
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า2 Nov 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0