เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113399
หมายเลขทรัพยากรi00258828
บาร์โค้ดEDU000006376
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า6 Oct 2020
จำนวนครั้งที่ยืม3