เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113066
หมายเลขทรัพยากรi00258761
บาร์โค้ดEDU000006322
ฉบับ8
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า14 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0