เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113066
หมายเลขทรัพยากรi00258751
บาร์โค้ดEDU000006318
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า10 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0