เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112968
หมายเลขทรัพยากรi00258725
บาร์โค้ดEDU000006299
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า8 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0