เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111851
หมายเลขทรัพยากรi00257858
บาร์โค้ดEDU000006229
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า9 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0