เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108717
หมายเลขทรัพยากรi00257847
บาร์โค้ดEDU000006224
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า9 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0