เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108721
หมายเลขทรัพยากรi00257844
บาร์โค้ดEDU000006222
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า9 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0