เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113073
หมายเลขทรัพยากรi00257823
บาร์โค้ดEDU000006211
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า5 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0