เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113069
หมายเลขทรัพยากรi00257812
บาร์โค้ดEDU000006200
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า4 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0