เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113069
หมายเลขทรัพยากรi00257810
บาร์โค้ดEDU000006198
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า4 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม1