เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113066
หมายเลขทรัพยากรi00257803
บาร์โค้ดEDU000006192
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า4 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0