เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111210
หมายเลขทรัพยากรi00257616
บาร์โค้ดEDU000006156
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า18 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม1