เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002704
หมายเลขทรัพยากรi00257188
บาร์โค้ดEDU000006151
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า8 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0