เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043111
หมายเลขทรัพยากรi00255067
บาร์โค้ดEDU000006082
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า2 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0