เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108653
หมายเลขทรัพยากรi00255064
บาร์โค้ดEDU000006079
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า2 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0