เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111210
หมายเลขทรัพยากรi00253367
บาร์โค้ดEDU000005863
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า2 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3