เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111210
หมายเลขทรัพยากรi00253365
บาร์โค้ดEDU000005858
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า2 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม7