เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111007
หมายเลขทรัพยากรi00252810
บาร์โค้ดEDU000005641
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า26 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0