เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073525
หมายเลขทรัพยากรi00251957
บาร์โค้ดEDU000005535
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า16 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0