เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105814
หมายเลขทรัพยากรi00251920
บาร์โค้ดEDU000005513
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า10 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1