เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110548
หมายเลขทรัพยากรi00251742
บาร์โค้ดEDU000005489
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า12 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0