เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110532
หมายเลขทรัพยากรi00251707
บาร์โค้ดEDU000005482
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า11 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0