เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107228
หมายเลขทรัพยากรi00251646
บาร์โค้ดEDU000005453
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า11 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0