เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101726
หมายเลขทรัพยากรi00251532
บาร์โค้ดEDU000005435
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า26 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม23