เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110367
หมายเลขทรัพยากรi00251371
บาร์โค้ดEDU000005363
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า15 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0