เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00015555
หมายเลขทรัพยากรi00251149
บาร์โค้ดEDU000005344
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า9 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0