เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099800
หมายเลขทรัพยากรi00251140
บาร์โค้ดEDU000005341
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า9 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0