เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110265
หมายเลขทรัพยากรi00251100
บาร์โค้ดEDU000005332
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า9 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0