เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007882
หมายเลขทรัพยากรi00251030
บาร์โค้ดEDU000005326
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า7 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0