เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110098
หมายเลขทรัพยากรi00250723
บาร์โค้ดEDU000005295
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า24 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0