เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110008
หมายเลขทรัพยากรi00250563
บาร์โค้ดEDU000005252
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า18 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0