เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097567
หมายเลขทรัพยากรi00248554
บาร์โค้ดEDU000004930
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า5 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0