เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108594
หมายเลขทรัพยากรi00248076
บาร์โค้ดEDU000004876
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า8 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0