เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108834
หมายเลขทรัพยากรi00248067
บาร์โค้ดEDU000004867
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า8 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0