เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058240
หมายเลขทรัพยากรi00248060
บาร์โค้ดEDU000004860
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า8 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม11