เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113066
หมายเลขทรัพยากรi00258155
บาร์โค้ดEDU000004857
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า24 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0