เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107581
หมายเลขทรัพยากรi00248053
บาร์โค้ดEDU000004853
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า7 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม9