เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108653
หมายเลขทรัพยากรi00247617
บาร์โค้ดEDU000004815
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า3 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3