เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108644
หมายเลขทรัพยากรi00247605
บาร์โค้ดEDU000004800
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า30 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม10