เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102123
หมายเลขทรัพยากรi00247420
บาร์โค้ดEDU000004733
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า18 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม9