เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106505
หมายเลขทรัพยากรi00241651
บาร์โค้ดEDU000003067
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า17 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0