เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071247
หมายเลขทรัพยากรi00240747
บาร์โค้ดEDU000002796
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า2 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0