เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099873
หมายเลขทรัพยากรi00240223
บาร์โค้ดEDU000002601
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า17 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0