เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106174
หมายเลขทรัพยากรi00240209
บาร์โค้ดEDU000002594
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า16 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0