เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101848
หมายเลขทรัพยากรi00240159
บาร์โค้ดEDU000002573
เล่ม1-2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า12 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0