เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001029
หมายเลขทรัพยากรi00240108
บาร์โค้ดEDU000002547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม4